Max Manus och Conscriptor blir Omilon

Precis som innan jobbar vi kundfokuserat, vi är lyhörda för våra kunders utmaningar och vi lägger stor vikt vid leverans. Nyheten för dig blir mer kunskap, erfarenheter och utveckling av tekniska produkter så att du kan lägga mer tid på ditt kärnuppdrag istället för dokumentation.

Att frigöra tid för dig som kund, är det som förenar Max Manus och Conscriptors historia. Att frigöra tid är också det vi drivs av i framtiden under vårt nya, gemensamma varumärke Omilon. ”Den som talar”. För bortom all teknologi, alla produkter och digitala arbetsmetoder frigjorde vi båda tid.

För oavsett om du är läkare, socialsekreterare eller polis, är din tid dyrbar och ska användas till rätt aktiviteter där värde skapas. I mötet med en patient, med en utsatt familj eller kanske patrullerandes i samhället.

Tack vare vår bakgrund och erfarenhet, vår innovativa teknologi, vår förståelse för dig som kund och vårt samhälle, kan vi på Omilon frigöra tid så att du kan fokusera på din kärnverksamhet. Det är med stolthet vi hjälper dig och samhällsviktiga funktioner att göra skillnad. På riktigt.

FAQ

Det kommer från Grekiskan och betyder ”Den som talar”.

Ingenting på kort sikt. Men på lång sikt får ni nu en partner som lyfter in mer kompetens, mer teknik, högre investeringskapacitet än någonsin. Samma medarbnetare, men med nya möjligheter som ni kommer att ha stor nytta av.

Ja, men nu finns det ett större utbud av produkter och tjänster i en organisation med fler kompetenser som tänker långsiktigt. Ni som kund kommer få en partner som ni kan växa med, där det finns olika behov på kort och lång sikt. Vi är även en modig partner som vill vara med och driva utveckling, och därmed vågar ta teknisk risk. Dessutom har vi våra rötter i Skandinavien.

För vi ser det stora behovet av att fler verksamheter behöver gå tillbaka till sin kärnverksamhet. Det som driver oss – bortom produkter och tjänster – är att vi just frigör tid till samhällsviktiga funktioner.

Redan tidigare har vi investerat stora summor i forskning och utveckling. Med större muskler kan vi utveckla vården, offentlig sektor och myndigheter ännu mer än tidigare för att möta den stora efterfrågan på digitala och effektiva lösningar som frigör tid.

Vi såg möjlighet att tillsammans bidra mer till samhället. Vi såg också nödvändigheten i att investera stora belopp för att kunna ge samhällsviktiga funktioner det stöd som kommer att behövas för att möta morgondagens behov. Vi delar synen på att mycket måste digitaliseras, effektiviseras och lösas med hjälp smart teknik. Det är en stor investering, och därför är det avgörande att ha en partner för att få loss resurser – både tekniskt och kunskapsmässigt. Tillsammans med vår erfarenhet och kunskap, kan vi nu förverkliga vår vision: att frigöra tid hos våra kunder.