Det nordiska investmentbolaget Verdane som investerar i både norska Max Manus, med tillhörande dotterbolag i Sverige och Danmark, samt svenska Conscriptor.

Dessa båda marknadsledande organisationer slås ihop till en ny nordisk koncern som kommer fortsätta verka inom bland annat områdena taligenkänning och transkribering för hela hälso- och sjukvårdssektorn samt kommuner och övrig offentlig verksamhet.

Koncernen kommer ha en årlig omsättning på ca 250 miljoner kronor med målet att frigöra tid som ges patienter och brukare, genom användning av digitala lösningar.

Max Manus behåller sina lokala ledningsgrupper och organisationer och vårt fokus kommer fortsatt vara leverans med högsta kvalitet och kompetens av taligenkänning och andra talteknologilösningar.

Vi får en spännande partner i ryggen som investerar i tech-företag för att skapa tillväxt genom en större satsning på teknologi och detta kommer våra kunder till nytta i samtliga tre länder. I praktiken betyder det businiess as usual  för samarbetet med våra svenska kunder och partners men det ger oss spännande möjligheter för framtiden.

Verdane bildar ny koncern med svenska Conscriptor och norska Max Manus för att dramatiskt öka patienttiden i Norden från dagens nivåer

OSLO/STOCKHOLM — Det nordeuropeiska tillväxtkapitalbolaget Verdane investerar i svenska Conscriptor och norska Max Manus, marknadsledare i Sverige respektive Norge och Danmark på transkribering och taligenkänning för sjukvården. Koncernen kommer ha en omsättning på SEK 250 miljoner och med en tydlig vision att skapa mer tid för patientkontakt genom digitala lösningar för vård-administration och dokumentation.

”Vi ska bli bäst i Norden på att frigöra tid för patientkontakt. Endast 30% av vårdpersonalens tid läggs idag på direkt patientkontakt, och frågan om mer patienttid ligger högst upp på agendan hos vårdpersonal, tjänstemän och politiker. Vår ambition är att fördubbla tid med patient från dagens nivåer med våra transkriberings- och talteknologilösningar. Det är ett mycket konkret sätt att digitalisera och lyfta in AI i syfte att avlasta och underlätta för vården,” säger Henric Carlsson, vd på Conscriptor.

Läs hela pressmeddelandet här: