Primärvård

Många läkare och andra yrkesgrupper  – inom såväl  privat som offentlig primärvård – dokumenterar själva med tangentbordet. Att skriva på tangentbordet tar ca 3 gånger så lång tid som att prata. Genom taligenkänning frigörs väldigt mycket tid som i stället kan användas till patientnära arbete (eller annat).

Mätningar har visat att t ex fysioterapeuterna sparar 2/3 av sin dokumentationstid genom att använda taligenkänning. De lägger 1 timme i stället för tidigare 3 timmar! Liknande siffror har konstaterats även inom Psykiatrin.

Genom att använda taligenkänning kan vårdens resurser nyttjas mer optimalt och fler patienter kan snabbare flöda genom vårdsystemet.