Sjukhus & Offentlig vård

Bristen på medicinska sekreterare inom vården innebär (ofta) att diktat blir liggande alltför länge innan de blir utskrivna. Detta ger konsekvenser för hela vården och ett ineffektivt nyttjande av tid och resurser. För patienterna riskeras att ”resan genom vården” drar ut i tid, vilket i sin tur innebär lidande för patienten och en stor kostnad för samhället.

Genom att läkarna använder taligenkänning så dokumenteras allt direkt in i journalen – eller andra system.  Dokumentationen är klar direkt och signeras av behandlande läkare, vilket också innebär att patienten genast kan få tillgång till dokumentationen i sin ”journal på nätet”. Patienten kommer snabbt vidare i vårdprocessen och tid sparas i alla led. Dessutom har konstaterats i mätningar att kvaliteten på dokumentationen blir bättre genom att använda taligenkänning.