Kommuner & Offentlig verksamhet

Taligenkänning för offentlig verksamhet är en ny marknad men med stor potential.

Under 2017 – 2018 genomförde SKL ett testprojekt med taligenkänning inom socialtjänsten i tre kommuner. Bakgrunden till projektet var att den nationella samordnaren för barnavård i en kartläggning av handläggarnas arbetstid funnit att ca 85 % av tiden gick åt till administration. Projektets resultat och effekter blev mycket goda. Kvalitén på dokumentationen har höjts och det har gått tre (3) gånger snabbare att dokumentera. Användningen av taligenkänning gav dessutom positiva effekter på arbetsmiljön då både stress och belastning på rygg, nacke, axlar minskade avsevärt.

I projektet testades taligenkänning inom socialtjänsten barn och unga. Taligenkänning kan givetvis användas inom alla verksamheter som har behov av att dokumentera; Vård & Omsorg, Skola samt kanslier och nämnder (för att nämna några).

Tjänsten kan upphandlas genom ett förenklat förfarande genom befintligt ramavtal hos SKL’s inköpsorganisation, Kommentus, (se länk)

Tänk på att det är volym och avtalslängd som styr slutpriset – ett större antal licenser och en lång avtalsperiod ger ett bättre pris.

Upphandla enklare!

Voister.se kommer med tips om hur man på ett snabbare och enklare sätt kan upphandla.

SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla genom en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret och fler är på gång.

https://www.voister.se/artikel/2018/10/enklare-upphandla-smart/