VÅRA LÖSNINGAR

Vi kan hjälpa dig oavsett om du arbetar inom offentlig vård, privat vård, socialtjänst eller andra yrken som vill använda rösten för att skriva. Max Manus tillhandahåller produkter och hög kompetens inom området språk och teknologi. Vi utvecklar och anpassar avancerade lösningar, både fristående och integrerade, för taligenkänning och digital diktering.