Upphandla enklare!

Voister.se kommer med tips om hur man på ett snabbare och enklare sätt kan upphandla.

SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla genom en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret och fler är på gång.

https://www.voister.se/artikel/2018/10/enklare-upphandla-smart/