Region Skåne kapar journalköerna

Saxat ur Dagens Medicin 2018/09/21:

Bristen på medicinska sekreterare fick reumatologen vid Skånes universitetssjukhus att ge den självskrivande diktafonen en ny chans. På åtta månader har antalet oskrivna diktat mer än halverats.

I början av året hade reumatologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö 3 500 oskrivna, så kallade lågprioriterade diktat. Den sista augusti var antalet nere i 1 500.

Förklaringen är att kliniken sedan maj använder ett diktafonsystem med taligenkänning. Det innebär att text skrivs in i patientjournalen samtidigt som läkaren dikterar vad som ska stå. Lösningen underlättar inte bara för de medicinska sekreterarna. Den spar även tid för läkare och sjuksköterskor.

Läs mer här.