Om oss

Sedan starten 1946 har vi arbetat med taligenkänning. Idag är Max Manus en språkutvecklingskoncern som ligger i framkant gällande användandet av rösten som verktyg. Vi är experter på kombinationen språk och teknologi och vi lockar till oss medarbetare med hög kompetens. 

Max Manus AB har sedan 2010 framförallt verkat inom hälso- och sjukvården, med installationer och konsultverksamhet hos ett antal av Sveriges regioner och landsting. Vi har nära samarbeten med Nuance Inc. och Philips Speech Processing Solutions. Sedan sommaren 2017 har vi Dragon Medical Direct© (DMD) från amerikanska Nuance i produktportföljen, taligenkänning generation 4.

Dragon Medical Direct© ger oss, namnet till trots, möjligheten att leverera taligenkänning till en bredare målgrupp utanför sjukvården. Bland annat är vi stolta att kunna lägga kategorin Kommuner & Offentlig verksamhet som en av våra lösningar.
Idag levererar vi taligenkänning till så väl stora som små aktörer – regioner, privata vårdkoncerner, kommuner och enskilda vårdgivare.

Framtiden är rösten och intresset för våra lösningar är stort.
Sveriges Kommuner & Landsting använde hösten 2017 vår lösning som verktyg för ett projekt gällande taligenkänning för socialtjänsten. Socialsekreterare med inriktningen barn & unga i tre kommuner fick under en tremånaders period använda rösten som verktyg med mycket goda resultat.

Projekt & installationer