Upphandla enklare!

Voister.se kommer med tips om hur man på ett snabbare och enklare sätt kan upphandla.

SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla genom en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret och fler är på gång.

https://www.voister.se/artikel/2018/10/enklare-upphandla-smart/

 

SKL – Projekt taligenkänning i socialtjänsten

Saxat från Sveriges Kommuner & Landsting:

Taligenkänning – resultaten av testpiloten klar

SKL har med hjälp av socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården testat om taligenkänning, en teknik som möjliggör digital diktering, kan hjälpa till att effektivisera dokumentationen i den sociala barnavården. Resultaten av testen är positiva och SKL planerar ge kommunerna stöd att upphandla tjänsten.

Projektets övergripande mål var att ta reda på om användningen av taligenkänning medförde att dokumentationen blev mer effektiv och tidsbesparande, samt mer transparent.

Läs mer här.