Inlägg

Region Skåne kapar journalköerna

Saxat ur Dagens Medicin 2018/09/21:

Bristen på medicinska sekreterare fick reumatologen vid Skånes universitetssjukhus att ge den självskrivande diktafonen en ny chans. På åtta månader har antalet oskrivna diktat mer än halverats.

I början av året hade reumatologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö 3 500 oskrivna, så kallade lågprioriterade diktat. Den sista augusti var antalet nere i 1 500.

Förklaringen är att kliniken sedan maj använder ett diktafonsystem med taligenkänning. Det innebär att text skrivs in i patientjournalen samtidigt som läkaren dikterar vad som ska stå. Lösningen underlättar inte bara för de medicinska sekreterarna. Den spar även tid för läkare och sjuksköterskor.

Läs mer här.

 

 

 

 

SKL – Projekt taligenkänning i socialtjänsten

Saxat från Sveriges Kommuner & Landsting:

Taligenkänning – resultaten av testpiloten klar

SKL har med hjälp av socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården testat om taligenkänning, en teknik som möjliggör digital diktering, kan hjälpa till att effektivisera dokumentationen i den sociala barnavården. Resultaten av testen är positiva och SKL planerar ge kommunerna stöd att upphandla tjänsten.

Projektets övergripande mål var att ta reda på om användningen av taligenkänning medförde att dokumentationen blev mer effektiv och tidsbesparande, samt mer transparent.

Läs mer här.