Driftsinformation

Välkommen till Max Manus driftsinformation för våra molntjänster.

Här hittar du information om planerat underhåll, eventuella driftstörningar samt aktuell status på alla våra tjänster.

Pågående

2020-04-15 11.00:

Tjänsten kan upplevas som långsam.

Tekniker arbetar med felsökning, om ni upplever kraftiga problem vänligen kontakta supporten.

Planerade

Inget planerat underhåll.

Avklarade

2020-02-11 06:37 | En större nätstörning har drabbat vår tjänsteleverantör under natten. Felet avhjälpt 09:50.

  • Pågående

    Markerar att ett ärende avser ett pågående avbrott och angivna tjänster således kan vara otillgängliga eller begränsade.

  • Planerade

    Markerar att ett ärende är ett planerat driftsunderhåll vilket innebär att kortare avbrott i angivna tjänster kan förekomma.

  • Avklarade

    Markerar att ett ärende är avklarat eller åtgärdat. Ärenden markerade med denna symbol innebär därför ingen påverkan.