Driftsinformation

Välkommen till Max Manus driftsinformation för våra molntjänster.

Här hittar du information om planerat underhåll, eventuella driftstörningar samt aktuell status på alla våra tjänster.

Pågående

Inga kända driftsstörningar rapporterade.

Planerade

Inget planerat underhåll.

Avklarade

2020-02-11 06:37 | En större nätstörning har drabbat vår tjänsteleverantör under natten. Felet avhjälpt 09:50.

  • Pågående

    Markerar att ett ärende avser ett pågående avbrott och angivna tjänster således kan vara otillgängliga eller begränsade.

  • Planerade

    Markerar att ett ärende är ett planerat driftsunderhåll vilket innebär att kortare avbrott i angivna tjänster kan förekomma.

  • Avklarade

    Markerar att ett ärende är avklarat eller åtgärdat. Ärenden markerade med denna symbol innebär därför ingen påverkan.