Inlägg av Therese Jersenius

Upphandla enklare!

Voister.se kommer med tips om hur man på ett snabbare och enklare sätt kan upphandla. SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner att upphandla genom en förenklad upphandlingsprocess. Redan idag finns det två tjänster inom snabbspåret och fler är på gång. https://www.voister.se/artikel/2018/10/enklare-upphandla-smart/  

Region Skåne kapar journalköerna

Saxat ur Dagens Medicin 2018/09/21: Bristen på medicinska sekreterare fick reumatologen vid Skånes universitetssjukhus att ge den självskrivande diktafonen en ny chans. På åtta månader har antalet oskrivna diktat mer än halverats. I början av året hade reumatologen vid Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö 3 500 oskrivna, så kallade lågprioriterade diktat. Den sista augusti var antalet […]

Primärvården under press

Det är inte bara arbetsbördan. En åldrande befolkning, ansträngda budgetar och ett allt mer växande berg av pappersarbete försvårar dagligen arbetet för allmänläkare och medicinska team inom primärvården. Och det är inte bara arbetsbördan i sig, utan även utmaningen av ökad komplexitet, nya behandlingssätt och ett övermått av nya verktyg och tekniker. Vikten av klinisk […]

SKL – Projekt taligenkänning i socialtjänsten

Saxat från Sveriges Kommuner & Landsting: Taligenkänning – resultaten av testpiloten klar SKL har med hjälp av socialsekreterare i den sociala barn- och ungdomsvården testat om taligenkänning, en teknik som möjliggör digital diktering, kan hjälpa till att effektivisera dokumentationen i den sociala barnavården. Resultaten av testen är positiva och SKL planerar ge kommunerna stöd att […]