Tjänster

63 63 hide

Tjänster

Max Manus erbjuder ett brett tjänsteutbud för hälso- och sjukvårdssektorn. Vi är involverade i och stöder hela processen från idéfasen till analys av arbetsflödet, framtagning av lösningar, projektledning, implementering, prestandaanalys, effektivitetsuppföljning, användarstöd och daglig drift för alla våra produkter och lösningar.

Våra projektledare och konsulter erbjuder skräddarsydd utbildning och ser till att projektmål, budget och tidsplan följs.

Vi använder väldefinierade och enkla processer som lätt kan anpassas efter olika kunders rutiner, modeller och arbetsmetoder, så att fokus kan ligga på kundens behov och tillhörande tekniska lösningar.