Produkter

62 62 hide

Produkter

Max Manus erbjuder ett brett utbud av produkter och lösningar inom taligenkänning, digital diktering samt verktyg för administration och förvaltning. Våra produkter är indelade i olika produktkategorier, som definieras av de behov de löser.

  • Taligenkänningsprodukter: Används för att skapa anteckningar med taligenkänning, röstnavigering, etc.
  • Digital Dikteringsprodukter: Används för att skapa digitala diktat och avskrivningar
  • Verktyg för administration och förvaltning: Administration, underhåll och statistik