Cookies

Vår webbplats fungerar som de flesta andra webbplatser, bäst om du tillåter cookies. En cookie är en liten textfil som lagras på din dator, surfplatta och liknande, för att känna igen den. Det finns ingen personlig information som lagras i våra cookies och de kan inte innehålla virus.

Syftet med cookies på vår hemsida är att:

  • Spara inställningar
  • Mäta trafik och samla statistik
  • Målinriktning och frekvensstyrning av reklam
  • Att förbättra webbplatsen

Persondata
Personlig information lämnas aldrig ut till tredje part om du inte uttryckligen samtycker och vi samlar inte in personuppgifter utan att du har gett oss denna information vid registreringen, vid ett inköp eller deltagande i en undersökning, etc. Du lämnar din personliga information på egen risk. Personuppgifter används för att slutföra köpet eller tjänst för vilken de insamlade uppgifterna lämnats i samband med.
I den mån som personuppgifter om dig används, har du genom Personuppgiftslagen rätt att få information om vilka personuppgifter kan hänföras till dig. Om det visar sig att de uppgifter eller uppgifter som behandlas om dig är felaktiga eller vilseledande har du rätt att göra anspråk på att få dessa korrigerade, raderade eller blockerade. Du kan alltid invända mot att information om dig används och du kan också när som helst återkalla ditt samtycke. Du har möjlighet att klaga på behandlingen av information och data som rör dig hos Post och Telestyrelsen.

Läs mer om cookies här: PTS om kakor