Taligenkänning är en av vår tids största teknologiska genombrott

Är du på rätt spår?

Framtiden är rösten och vi  ser potentialen i att använda rösten som verktyg. Vi har 40 års erfarenhet av talteknologi – en stabil grund för att erbjuda lösningar som ger en ökad tillgång till beslutsstöd och en bättre beslutsgång. Våra produkter gör arbetet med nödvändig dokumentation snabbare och smidigare.

Tekniken är inte målet – målet är att möjligheten att ge en mer personlig vård och omsorg samt ge dokumentationstyngda arbetsgrupper verktygen att höja kvaliteten i verksamheterna. Utnyttja tekniken och de enorma möjligheter som digitaliseringen för med sig!

Effektivare vårdprocesser

I mötet med patienterna är tidigare dokumenterad information en nödvändighet. Förenkla beslutsgrunden genom att förenkla arbetet med nödvändig dokumentation – taligenkänning förkortar processerna och frigör nödvändiga resurser.

Frigör resurser

Potentialen för taligenkänning för privata vårdaktörer är enorm. I snitt 36% av vårdpersonalens tid läggs på dokumentation*. Om en sjuksköterska kan tjäna 2 timmar om dagen, varför tveka?

Mer tid för människor

Alla människor förtjänar att höras – nu finns taligenkänning även för arbetsgrupper så som t.ex. socialsekreterare. Sveriges Kommuner och Landsting har redan identifierat taligenkänning som en framtidslösning, hoppa på tåget!

Kalender – kommande event

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Nyheter

Upphandla enklare!

Voister.se kommer med tips om hur man på ett snabbare och enklare sätt kan upphandla. SKL-koncernens så kallade snabbspår för digitalisering gör det möjligt för kommuner…